سەنبى, 24 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110250. جازىلعاندار — 105566. قايتىس بولعاندار — 1796

2011 قاراشا

1 قاراشا, 2011 ساعات 06:25

سايتتاعى سوراقىلىق

اباي-اقپارات 1808

1 قاراشا, 2011 ساعات 05:21

قاسىرەتىمەن قاستەرلى قايران اقىن...

اباي-اقپارات 2800

1 قاراشا, 2011 ساعات 05:04

قونىسباي ءابىل: «تورعاي – ۇلتتىڭ ۇياسى»

اباي-اقپارات 4230