سەيسەنبى, 27 شىلدە 2021

2011 قاراشا

4 قاراشا, 2011 ساعات 04:38

قۋاندىق شاماحايۇلى. داعدارىستىڭ ەكىنشى تولقىنى كەلە مە؟

اباي-اقپارات 1625

4 قاراشا, 2011 ساعات 04:25

مۇحتار شەرىم. قاشقاندار مەن قۋعاندار

اباي-اقپارات 2112

3 قاراشا, 2011 ساعات 09:18

«بالالاردى قورعاۋ ءۇشىن 20 قادام»

اباي-اقپارات 1848

3 قاراشا, 2011 ساعات 09:11

«ءبىز بىرگەمىز!»

اباي-اقپارات 2161

3 قاراشا, 2011 ساعات 08:52

اباي قۇنانباەۆقا - 166 جىل

اباي-اقپارات 2663

3 قاراشا, 2011 ساعات 08:47

الەمدە ەكىنشى

اباي-اقپارات 1652