سارسەنبى, 4 تامىز 2021

2011 قازان

28 قازان, 2011 ساعات 16:58

قىتاي 3-ءشى سۋپەركومپيۋتeرلىك ورتالىعىن اشتى

اباي-اقپارات 2089

28 قازان, 2011 ساعات 10:33

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ايدوس سارىم

اباي-اقپارات 2170

28 قازان, 2011 ساعات 05:14

جەلتوقسان -25: ۇكىمەت پەن پارلامەنتكە ۇندەۋ

اباي-اقپارات 2141