بەيسەنبى, 22 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109907. جازىلعاندار — 105385. قايتىس بولعاندار — 1796

2011 قازان

31 قازان, 2011 ساعات 04:39

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ايدوس سارىم (باسى)

اباي-اقپارات 1880

29 قازان, 2011 ساعات 12:56

تاريف ساياساتى – وزەكتى ماسەلە

اباي-اقپارات 2007

29 قازان, 2011 ساعات 12:50

ويى – تەرەڭ، جىگەرى – ەرەن

اباي-اقپارات 2109

29 قازان, 2011 ساعات 12:38

تارلان

اباي-اقپارات 2001

29 قازان, 2011 ساعات 12:33

ازاماتىمەن اجارلى اۋىل

اباي-اقپارات 2056

29 قازان, 2011 ساعات 12:29

ليدەر

اباي-اقپارات 2694