دۇيسەنبى, 1 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10858. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 41

2011 شىلدە

28 شىلدە, 2011 ساعات 05:40

اشىق حات. «تۇركىستان - شىرىكستان...» (ۆيدەو)

اباي-اقپارات 2094

28 شىلدە, 2011 ساعات 04:39

ەلەۋجان سەرىموۆ. قاسىم اقىننىڭ سونەت ولەڭدەرى قاقىندا...

اباي-اقپارات 2347

27 شىلدە, 2011 ساعات 17:25

ءباسپاسوز حابارلاماسى

اباي-اقپارات 1797

27 شىلدە, 2011 ساعات 13:03

نازارباەۆ بەك اياسىندا كەلىسىمدەر پاكەتىنە قول قويدى

اباي-اقپارات 1542