جۇما, 29 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 4900. قايتىس بولعاندار — 37

2011 شىلدە

28 شىلدە, 2011 ساعات 12:54

مىسىردىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىن كايردە سوتتايدى - باق

اباي-اقپارات 1590

28 شىلدە, 2011 ساعات 11:55

جۇنىسبەك ءالىمحان: «ورىس جازۋىن رەفورمالاۋىمىز كەرەك»

اباي-اقپارات 2555

28 شىلدە, 2011 ساعات 11:07

ءمولدىر كەنجەباي. الماتىنىڭ كەپيەتسىز قازاقشاسى

اباي-اقپارات 2099