بەيسەنبى, 22 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109766. جازىلعاندار — 105301. قايتىس بولعاندار — 1796

2011 مامىر

31 مامىر, 2011 ساعات 06:06

تيمانىڭ «تيىنىن» ەسەپتەي الامىز با؟

اباي-اقپارات 1541

31 مامىر, 2011 ساعات 05:45

كريشنايتتار كەرۋەنى

اباي-اقپارات 1948

31 مامىر, 2011 ساعات 02:07

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: بەيبىت قويشىباەۆ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1652

31 مامىر, 2011 ساعات 01:21

نۇرا ماتاي. باتكامەن ورىس ءباسپاسوزىنىڭ ويىنى كەلمەسىن

اباي-اقپارات 1616