دۇيسەنبى, 3 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 92662. جازىلعاندار — 62511. قايتىس بولعاندار — 793

2010 قاراشا

1 قاراشا, 2010 ساعات 18:02

سانىك. تولەگەتاي بابا توڭىرەگىندەگى زەرتتەۋلەر

اباي-اقپارات 3189

1 قاراشا, 2010 ساعات 14:19

وڭتۇستىك قازاقستاندا ساۋدانىڭ دامۋى

اباي-اقپارات 1976

1 قاراشا, 2010 ساعات 12:18

سانى كوپ، ساپا جوق...

اباي-اقپارات 1535

1 قاراشا, 2010 ساعات 12:00

تاۋەلسىز ەلىمىزدىڭ نەگىزگى تۇعىرى

اباي-اقپارات 1726

1 قاراشا, 2010 ساعات 11:56

جاڭا جوبالار –تىڭ وندىرىستەر

اباي-اقپارات 1631

1 قاراشا, 2010 ساعات 11:50

جوندەۋ جۇمىستارىنىڭ ورىندالۋى-ويداعىداي

اباي-اقپارات 1452