دۇيسەنبى, 3 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 92662. جازىلعاندار — 62511. قايتىس بولعاندار — 793

2010 قاراشا

2 قاراشا, 2010 ساعات 20:24

توماس ل.فريدمان. پەتروساياساتتىڭ اۋەلگى زاڭى

اباي-اقپارات 1477

2 قاراشا, 2010 ساعات 19:44

[ۇلى ءجۇز قازاقتارىن باسقارۋ تۋرالى]

اباي-اقپارات 2297