بەيسەنبى, 22 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109766. جازىلعاندار — 105301. قايتىس بولعاندار — 1796

2010 قازان

7 قازان, 2010 ساعات 05:25

تارازدا مەدرەسە اشىلدى

اباي-اقپارات 1726

6 قازان, 2010 ساعات 07:46

«ناعىز قازاق» نادان با؟

اباي-اقپارات 1898

6 قازان, 2010 ساعات 07:09

ازعىنداعان ءومىر سالتىن بۇكىل ەلگە تاڭۋ كىمگە كەرەك؟

اباي-اقپارات 1660

6 قازان, 2010 ساعات 06:45

الاش ءانى

اباي-اقپارات 2452