سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

2010 قازان

7 قازان, 2010 ساعات 06:22

ۇلتتىق قورعا سالىمدارداعى قمگ-نىڭ ۇلەسى 55% قۇرايدى

اباي-اقپارات 1575

7 قازان, 2010 ساعات 05:27

2010 جىلى قمگ ءجىو-ءنىڭ 11% قالىپتاستىرۋدى كوزدەپ وتىر

اباي-اقپارات 1476