سەيسەنبى, 2 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11571. جازىلعاندار — 5941. قايتىس بولعاندار — 41

2010 قازان

31 قازان, 2010 ساعات 21:36

ايدوس سارىم. مەجدۋ پروشلىم ي پوشلىم

اباي-اقپارات 2761

31 قازان, 2010 ساعات 21:26

الدان سمايىل: جاڭا تولقىندى ۇلتتىق نامىس شىڭدايدى

اباي-اقپارات 2861

31 قازان, 2010 ساعات 21:16

ەرلان ءجۇنىس. قازاق ەستراداسىنا جاڭا تاقىرىپ قاجەت

اباي-اقپارات 3007

31 قازان, 2010 ساعات 20:52

كوكتەمدە «كوكونىس جىرى» قايتالانا ما؟

اباي-اقپارات 2667

31 قازان, 2010 ساعات 20:50

بيزنەستىڭ ەكپىنى ەسەلەنۋدە

اباي-اقپارات 2557