سەيسەنبى, 26 قاڭتار 2021

2010 قىركۇيەك

30 قىركۇيەك, 2010 ساعات 17:54

م.تىنىشباەۆ. قازاق تاريحىنا قاتىستى ماتەريالدار

اباي-اقپارات 4732

30 قىركۇيەك, 2010 ساعات 07:17

جاقسىلىق نەدەن جاڭىلدى

اباي-اقپارات 2961

30 قىركۇيەك, 2010 ساعات 05:07

الاش جۇرتىنا اشىق حات

اباي-اقپارات 3140

29 قىركۇيەك, 2010 ساعات 22:01

ارداق بەركىمباي. شىڭعىستاۋ كوتەرىلىسى

اباي-اقپارات 3905