سەيسەنبى, 11 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 99442. جازىلعاندار — 72523. قايتىس بولعاندار — 1058

2009 قاراشا

24 قاراشا, 2009 ساعات 08:34

باشقۇرت باۋىرلار ازاتتىق جولىنداعى كۇرەسىن جانداندىرۋدا

اباي-اقپارات 2487

24 قاراشا, 2009 ساعات 04:43

User settings

اباي-اقپارات 1640