جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 435. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3

2009 تامىز

27 تامىز, 2009 ساعات 15:39

پوسلەدنيە دوباۆلەننىە پۋبليكاتسي

اباي-اقپارات 2351

25 تامىز, 2009 ساعات 06:37

يديوسينكرازيا

اباي-اقپارات 2540

24 تامىز, 2009 ساعات 14:30

رەزۋلتاتى پويسكا

اباي-اقپارات 2419

19 تامىز, 2009 ساعات 21:52

فريمەن دايسون. ەرەتيچەسكيە مىسلي و ناۋكە ي وبششەستۆە

اباي-اقپارات 2405

19 تامىز, 2009 ساعات 21:51

روجاي، سترانا وگرومنايا!..

اباي-اقپارات 2570

19 تامىز, 2009 ساعات 21:50

سبالانسيروۆاننايا ستراتەگيا

اباي-اقپارات 2507