Дүйсенбі, 25 Мамыр 2020
COVID-19 ҚАЗАҚСТАНДА. Жұқтырғандар — 8531. Жазылғандар — 4352. Қайтыс болғандар — 35
Шамшырақ 1958 0 пікір 24 Маусым, 2016 сағат 12:30

"БІЗ ЖҮЗГЕ КІРМЕЙ ҚАЛДЫҚ. ӘЙТПЕСЕ, БӨЛІНБЕС ЕДІК ҚОЙ".....

НОГАЙ МАН КАЗАКТЫНЪ СЫПАТЛАРЫ БИППЕ БИР, БАСКАЛЫГЫ ЙОК! Мен ногайлар ман казактынъ заманында бир эл болып,белгили себеплер мен айырылып кеткенин йыйы айтып юремен.Казакстанлы бир досым:"Биз сизди Казакстанга келгенде казак деп билейик,сизге биз барган заманда ногай деп билинъиз",-деп айтып эди.Тарыйхтан билегенинъиздей,биз экиге боьлинип кетсек те бир халкпыз. Аьвелде,бурынгыда биз юзге кирмей калдык,сонынъ уьшин де бизим арамызда боьлинуьвшилик бар.Ногай элининъ шыккан ери-ЭМБИ.Энди ше казак тувылмыз ба?!

0 пікір