دۇيسەنبى, 17 اقپان 2020

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 اقپان, 2020 ساعات 12:59

دۋمان رامازان. داۋىس

Abai.kz 1153 7

3 اقپان, 2020 ساعات 11:16

اين رەند. مەنىڭ ساتىپ العان كۇيەۋىم

Abai.kz 2528 10

29 قاڭتار, 2020 ساعات 10:47

نۇرحالىق ابدىراقىن. زاۋال

Abai.kz 3241 0

21 قاڭتار, 2020 ساعات 09:18

ل.تولستوي. ىلياس

Abai.kz 4875 10

17 قاڭتار, 2020 ساعات 10:50

قۋاندىق شاماحايۇلى. ورىنباسار

Abai.kz 2879 25

15 قاڭتار, 2020 ساعات 11:13

مۇحتار ماعاۋين

توقتارالى تاڭجارىق 2844 20

10 قاڭتار, 2020 ساعات 14:54

كوزبەن كورمەگەندى سوزبەن سۋرەتتەۋ مۇمكىن ەمەس

جۇسىپبەك قورعاسبەك 5041 80