بەيسەنبى, 27 اقپان 2020

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 ماۋسىم, 2014 ساعات 14:55

سوندا مۇحتار ايتىپ ەدى..

اباي-اقپارات 3753 0

13 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:34

ينتەلليگەنتسيا بەدەلى نەگە ءتۇستى؟

اباي-اقپارات 4062 0

13 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:00

رەسەي: قاۋىپ قويىن-قونىشىنان

اباي-اقپارات 4659 0

13 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:00

كۇيەۋ ساتىپ الامىن...

اباي-اقپارات 4950 6

13 ماۋسىم, 2014 ساعات 09:29

قازاقستان - رەسەي بودانىنا اينالعان با؟...

قازاقستان ءۇشىن رەسەيدىڭ قايداعى ءبىر جەڭىلونەركاسىپ قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنىنىڭ سونشالىقتى ماڭىزدى بولعانى ما؟

اباي-اقپارات 3373 0

11 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:14

ورالحان اعاڭنىڭ رۋحىنان كەشىرىم سۇرا!

اباي-اقپارات 3094 0

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:11

گەي بولۋ وڭاي ەمەس

اباي-اقپارات 8597 1

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:05

قازاق بولايىن دەسەم، رۋ كەدەرگى بولىپ تۇر

اباي-اقپارات 5877 0