دۇيسەنبى, 14 قازان 2019

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 مامىر, 2014 ساعات 14:19

«قازاققا ۇلتجاندىلىق، ۇلتىن ءسۇيۋ جەتىسپەيدى»

اباي-اقپارات 3691 0

30 مامىر, 2014 ساعات 14:08

الاشتىڭ بالاسى امان قالار ما، جوق پا

اباي-اقپارات 5204 0

28 مامىر, 2014 ساعات 13:13

اسەمعازى قاپانۇلى. الپەشتەگەن قىزى نە بولدى ەكەن؟

اباي-اقپارات 3867 0

28 مامىر, 2014 ساعات 13:10

باۋىرجان باباجانۇلى. قامشى قۇدىرەتى

اباي-اقپارات 3698 0

27 مامىر, 2014 ساعات 17:15

ءسىز كىمسىز، مۇراتبەك مىرزا؟

اباي-اقپارات 4381 0

26 مامىر, 2014 ساعات 13:47

قازاقتىڭ 1%-ى عانا ساۋاتتى!

اباي-اقپارات 5697 0

26 مامىر, 2014 ساعات 13:30

ءاربىر ادام شەنەۋنىك بولا الادى

اباي-اقپارات 2351 0