جۇما, 21 اقپان 2020

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

3 شىلدە, 2015 ساعات 19:52

كەلىمبەتوۆ قاي ەلدە ءومىر سۇرەدى؟

اباي-اقپارات 2946 0

3 شىلدە, 2015 ساعات 19:45

كيىكقىرعىن

اباي-اقپارات 4222 0

2 شىلدە, 2015 ساعات 11:00

ۇبت-عا جاڭا فورمات كەرەك

اباي-اقپارات 3661 0

2 شىلدە, 2015 ساعات 08:39

تەلەارنالاردان بىردە-ءبىر تاپسىرىس المايمىن

اباي-اقپارات 3510 1

2 شىلدە, 2015 ساعات 07:35

بالقاش كولى تارتىلۋى مۇمكىن بە؟

اباي-اقپارات 5168 0

1 شىلدە, 2015 ساعات 05:30

بىزگە دە ءبىر سۇلتان كابۋس كەرەك-اق!

اباي-اقپارات 2788 0

30 ماۋسىم, 2015 ساعات 17:16

قازاقپىز با، قازاقستاندىقپىز با؟

اباي-اقپارات 4100 0

30 ماۋسىم, 2015 ساعات 15:57

كوشى-قون «كەلەتىنى كەلدى، بولدى» دەيتىن شارۋا ەمەس

اباي-اقپارات 3519 0