سەيسەنبى, 22 قازان 2019

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 ماۋسىم, 2014 ساعات 18:15

ورتاق تۇركى تاريحى جازىلادى

اباي-اقپارات 6584 0

27 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:51

"كورەسىڭ ءالى كوكەم كەلەدى"

اباي-اقپارات 4391 0

27 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:33

سول العاشقى ماتەريالىم ىستىق

اباي-اقپارات 3195 0

26 ماۋسىم, 2014 ساعات 15:21

قاتىنىممەن ايتىسىم

اباي-اقپارات 3773 0

26 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:31

ءبىر جۇمباق ولەڭ مەن عارىشتىق وسيەت

اباي-اقپارات 5335 0

25 ماۋسىم, 2014 ساعات 15:39

زيناقور مەن جەزوكشەگە

اباي-اقپارات 6865 0

25 ماۋسىم, 2014 ساعات 14:52

ىدىرىسوۆ: جۋرناليستەر شىعارماشىل عوي...

اباي-اقپارات 5094 0