بەيسەنبى, 14 قاراشا 2019

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 قازان, 2019 ساعات 15:11

ءبىز قازاقشا سويلەيمىز، قازاقشا وقيمىز! ال ايدوس ۇكىبايلار شە؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 3712 21

17 قازان, 2019 ساعات 15:23

سەناتورلاردىڭ ءسوز سايىسى: كىمدىكى دۇرىس؟

Abai.kz 2492 29

16 قازان, 2019 ساعات 19:16

ارانداتۋشى حاتتىڭ يەسى قىتاي كونسۋلدىعىنىڭ ءوزى مە؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4333 21

15 قازان, 2019 ساعات 12:46

سالافيزممەن كۇرەس قانشالىقتى ءتيىمدى جۇرگىزىلۋدە؟ (ساۋالناما)

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 3120 35

14 قازان, 2019 ساعات 18:09

بوجكو دەپۋتاتتىققا لايىق پا؟

Abai.kz 1950 11

14 قازان, 2019 ساعات 14:56

پۋتين تاعى دا ورتاق ۆاليۋتا ەنگىزۋدى ۇسىندى

Abai.kz 3261 14