دۇيسەنبى, 21 قازان 2019

ساڭلاق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 قازان, 2019 ساعات 13:03

قازاق سپورتىنىڭ قوجاسى - مينيسترلەر مەن ميلليونەرلەر

قۋانىش قاپپاس 1928 8

6 قازان, 2019 ساعات 10:25

گولوۆكين IBF جانە IBO بەلدىگىن قايتارىپ الدى

قۋانىش قاپپاس 1581 12

24 قىركۇيەك, 2019 ساعات 15:40

«Qazsport» قازاققا نە كورسەتىپ ءجۇر؟

قۋانىش قاپپاس 3126 25

23 قىركۇيەك, 2019 ساعات 12:25

الەم بىرىنشىلىگىنەن 1 التىن مەدال عانا بۇيىردى

قۋانىش قاپپاس 2203 5

19 قىركۇيەك, 2019 ساعات 10:22

الەم چەمپيوناتى: قورجىندا التى مەدال بار

قۋانىش قاپپاس 3657 6

18 قىركۇيەك, 2019 ساعات 11:42

الەم چەمپيوناتى: تىكەلەي ترانسلياتسيا

قۋانىش قاپپاس 1837 3

12 قىركۇيەك, 2019 ساعات 14:12

قازاق فۋتبولى قازاقتى «توناپ جاتىر»...

قۋانىش قاپپاس 3384 14