دۇيسەنبى, 17 اقپان 2020

2014 ناۋرىز

14 ناۋرىز, 2014 ساعات 06:20

التى الاش

اباي-اقپارات 1437

14 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:43

تانىس بولىڭىز، سۋ جاڭا مينيستر ارىستانبەك مۇحامەديۇلى

اباي-اقپارات 1332

14 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:01

قاسىموۆ قانداستاردىڭ ءوتىنىشىن ورىنداۋدان باس تارتتى

اباي-اقپارات 1672

14 ناۋرىز, 2014 ساعات 04:50

«كورىسۋ كۇنى» دەيتىن قازاق ەتنوگرافياسىندا كۇن جوق!

اباي-اقپارات 9388

13 ناۋرىز, 2014 ساعات 21:48

بەيسەن احمەتۇلى. «التى الاش» بىرىگەيىك!

ءبىزدىڭ ەڭ ماڭىزدى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە ساياتىن ماسەلەمىز – الاش ۇراندى قانداستار ماسەلەسى. ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگىنە سۇعىن قاداپ، تاعى دا ماي شەلپەكتەن دامەتكەندەردىڭ اۋزىنا قۇم قياتىن كەز كەلدى.

اباي-اقپارات 11755

13 ناۋرىز, 2014 ساعات 21:47

«ەح، سەرگەي، سەرگەي، سەرگەي...»

سەرگەي پاشەۆيچ (1-سۋرەتتە) – قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى. اۋعان سوعىسىنا قاتىسقان. قازىر كاسىپكەر جانە «بوەۆوە براتستۆو» وداعىنىڭ جەتەكشىسى.

اباي-اقپارات 4134

13 ناۋرىز, 2014 ساعات 15:40

ميرزويان جانە كوكتەم مەن قىستىڭ تارتىسى...

اباي-اقپارات 1451

13 ناۋرىز, 2014 ساعات 07:39

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: جانار بايسەمىزوۆا (1-جاۋاپ)

اباي-اقپارات 2304