سەيسەنبى, 12 قاراشا 2019

2013 ناۋرىز

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:00

بيلiك وزiنە ور قازۋدا

اباي-اقپارات 1293

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:59

باق زاڭىنىڭ قاي تۇسى ولقى؟

اباي-اقپارات 1462

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:58

شەتەلدىك مامان ون ءبىر ەسە جوعارى جالاقى الادى

اباي-اقپارات 1428

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:54

ءجۇز نۇسقا ەمەس، ءبىر نۇسقا كەرەك

اباي-اقپارات 1649