دۇيسەنبى, 27 قاڭتار 2020

2012 تامىز

2 تامىز, 2012 ساعات 09:29

مۇنايدار بالمولدا. قىراندار قازاسى

اباي-اقپارات 1721

2 تامىز, 2012 ساعات 09:24

اعابەك قوناربايۇلى. كوك ەسەك پەن كوپ ەسەپ

اباي-اقپارات 1933

2 تامىز, 2012 ساعات 09:18

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1456

1 تامىز, 2012 ساعات 13:40

«قازاقتارعا وليمپيادالىق فورمانىڭ نە كەرەگى بار؟»

اباي-اقپارات 1560

1 تامىز, 2012 ساعات 12:30

دوس كوشىم. قازاقتى قورلاۋ قاشان توقتايدى؟

اباي-اقپارات 1686

1 تامىز, 2012 ساعات 11:58

مۇنايدار بالمولدا. قازاقتىڭ قاسقىرى

اباي-اقپارات 2576