جۇما, 22 قاراشا 2019

2012 تامىز

21 تامىز, 2012 ساعات 11:43

الاشوردانىڭ سوڭعى تۇياعى

اباي-اقپارات 1058

21 تامىز, 2012 ساعات 11:42

جالادان جانىپ كەتكەن

اباي-اقپارات 1117

21 تامىز, 2012 ساعات 11:39

كۇزگى قىمباتشىلىق نەمەسە باعا نەگە باس بەرمەيدى؟

اباي-اقپارات 1171

21 تامىز, 2012 ساعات 11:35

تاسادا قالعان تاريح

اباي-اقپارات 1387

21 تامىز, 2012 ساعات 10:04

ءامىرجان قوسانوۆ. ءومىر...پيادا!

اباي-اقپارات 1030

21 تامىز, 2012 ساعات 09:55

اسەل نازارالى. اقىن. شەنەۋنىك. وقىرمان

اباي-اقپارات 1421