دۇيسەنبى, 18 قاراشا 2019

2010 قازان

31 قازان, 2010 ساعات 21:36

ايدوس سارىم. مەجدۋ پروشلىم ي پوشلىم

اباي-اقپارات 2434

31 قازان, 2010 ساعات 21:26

الدان سمايىل: جاڭا تولقىندى ۇلتتىق نامىس شىڭدايدى

اباي-اقپارات 2447

31 قازان, 2010 ساعات 21:16

ەرلان ءجۇنىس. قازاق ەستراداسىنا جاڭا تاقىرىپ قاجەت

اباي-اقپارات 2550

31 قازان, 2010 ساعات 20:52

كوكتەمدە «كوكونىس جىرى» قايتالانا ما؟

اباي-اقپارات 2284

31 قازان, 2010 ساعات 20:50

بيزنەستىڭ ەكپىنى ەسەلەنۋدە

اباي-اقپارات 2219