سارسەنبى, 19 اقپان 2020

2009 ماۋسىم

2 ماۋسىم, 2009 ساعات 05:52

ەرجان بايتىلەس. ءبىز ەرلىك جاساي الامىز با؟

اباي-اقپارات 1696

2 ماۋسىم, 2009 ساعات 05:46

ەرباقىت امانتايۇلى. ارتىق اقشا شەكارادان اسپاي قالدى

اباي-اقپارات 1212

2 ماۋسىم, 2009 ساعات 05:01

فريمەن دايسون. ەرەتيچەسكيە مىسلي و ناۋكە ي وبششەستۆە

اباي-اقپارات 1313